Csoda-Csapat

Közhasznú Alapívány

1. KISISKOLÁSKORBAN

Az iskolába lépéstől kezdve hosszú évekig a TANULÁS lesz a gyermek számára a fő tevékenységi forma.

Minősége közvetlenül alakítja:

ISKOLAI KARRIERT, SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉST, ÉLETPÁLYÁT

Kialakul a vágy, hogy jól tanuljanak, bizakodnak, hogy ennek meg tudjanak felelni. Ehhez kellő OPTIMIZMUS, ÖNBIZALOM kell.

6-10 éves korban még hiányoznak a teljesítménymotivációk. A gyerekek a szülőknek, tanítónak akarnak örömöt szerezni.

A pedagógus-gyerek viszony meghatározza a gyerek tanuláshoz való viszonyát.

Mikor harmonikus ez a viszony?
Ha a gyermek magatartása és teljesítménye megfelel a pedagógus elvárásainak.

Ha a gyermek az elvárásoknak megfelelően viselkedik, teljesít:

akkor elismerik, dicséretet kap, sikerélményhez jut, a tanulási kedve fokozódik, növekedik az önbizalma, sikeres lesz, társai elismerik, barátságát keresik, iskolai karrierje, személyiségfejlődése várhatóan kedvezően alakul a tanulást később belső motivációitól ösztönözve végzi.

Kezdeti teljesítményzavarok:

 • nehézkes
 • ügyetlen mozgás testnevelés órán
 • maszatos rajzok
 • göcsörtös,szálkás írás
 • csúnya füzetek
 • nyugtalan viselkedés
 • túlzott félénkség szorongás

Ezek a tünetek jól érzékelhetők a gyermek és a társak számára is. Még ha a pedagógus nagy tapintattal kezeli a problémát, a lemaradás nyilvánvaló lesz, ezért viselkedészavarok is párosulnak a teljesítményzavarokhoz.

 • nincs dicséret
 • nincs sikerélmény
 • csökken a tanulási kedv
 • alacsony önértékelés
 • romlik a szociális pozíció
 • nincs barát
 • nincs elismerés
 • nem fejlődik harmonikusan a pedagógus- gyerek kapcsolat (hiszen a tanítónak objektíven kell értékelni a teljesítményt)
 • iskolai karrierje, személyiségfejlődése kedvezőtlenül alakul
 • nem lesz motiváció a tanulásra, érdektelenné válik
 • A gyerek mással akarja majd felhívni magára a figyelmet: pl. bohóckodik, rendetlenkedik. antiszociálisan viselkedik, környezetével szemben áll.

Megoldandó helyzetek:

 • Megfelelő iskola kiválasztása
 • Iskolaváltás nehézségei (beilleszkedési gondok)
 • Tanulási problémák (diszlexia, diszgráfia)
 • Koncentrációs-figyelemzavarok
 • Magatartási problémák (félénkség, agresszivítás)
 • Iskolai kudarcok
 • Dolgozat előtti stressz, leblokkolás
 • Szokatlan viselkedési formák (dühkitörések, bepisilés, körömrágás...)
 • Gyermeki engedetlenség (hisztéria)
 • Lelki eredetű testi panaszok (fejfájás, hasfájás, hányinger)
 • Fáradékonyság, lehangoltság, motiválatlanság
 • Függőségek (tv, számítógép...)

Miért fontos már kisiskolás korban foglalkoznunk ezekkel a problémákkal?

Ebben a korban képesek a gyerekek a leghatékonyabban elsajátítani a tanulási technikákat, ill. most tudják leginkább megalapozni jövőjüket ahhoz, hogy hosszú távon pozitív eredményeket érjenek el az élet minden területén.
Minden új helyzet szorongást válthat ki a gyermekben, így a felsorolt problémák mögött általában valamilyen félelem, vagy stressz húzódik meg. A relaxációs technikák és a viselkedésterápiás módszerek alkalmazásával, csökken a feszültség, ezáltal nagymértékben javul a gyerekek belső hozzáállása.
Csoportfoglalkozásaink keretén belül a gyermekek kommunikációja és elfogadókészsége is egyre jobban fejlődik. A szerepjátékok pedig lehetőséget teremtenek számukra, hogy kipróbálják magukat különböző helyzetekben.

Fejlesztő programunk célja, hogy gyermeke kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, energikusabb és vidámabb legyen! Minden hozzánk járó gyermek kortól és képességektől függetlenül jól érezze magát egy oldott, elfogadó légkörben. Foglalkozásainkon a gyermekeket játékos-mozgásos gyakorlatok segítségével úgy fejlesztjük, hogy nekik abban minél több örömük legyen és a tanulás számukra szinte észrevétlen maradjon.

2. SERDÜLŐKOR

Megoldandó helyzetek, melyekben segítségére lehetünk:

 • Tanulási technikák elsajátítása
 • Teljesítmény szorongás: dolgozat előtti stressz, leblokkolás kiküszöbölése
 • Figyelemzavar, magatartásproblémák kezelése
 • Önismeret fejlesztése
 • Önbizalom, pozitív énkép kialakítása
 • Kommunikációs készségeik erősítése
 • Konfliktuskezelési technikák megismertetése
 • Pályaválasztási tanácsadás
 • Energetikai kimerültség, fáradékonyság elleni módszerek elsajátítása
 • Lelki eredetű testi panaszok (fejfájás, hasfájás, hányinger) kezelése

Miért fontos serdülőkorban foglalkoznunk ezekkel a problémákkal?

A szülőknek és gyermekeiknek ez szinte a legnehezebb időszak.

Ebben a korban a serdülők önbizalma és önértékelése még nem stabil, ki kell alakítaniuk a saját jellemüket, hogy olyan felnőtté váljanak, akik a következő generáció aktív részesei lesznek.

A felnőtté válás a serdülőknek egy fejlődési, visszaemlékezési és építkezési munka.

Ahhoz hogy felnőtté váljon meg kell tanulnia önállóan gondolkodni, cselekedni.

A serdülő egyik fontos feladata, hogy megtalálja saját útját, és ezt csak úgy érheti el, ha megkérdőjelezi az eddig biztosnak vélt dolgokat, ilyenkor szembeszegülhet szüleivel, konfliktusba kerülhet kortársaival.

Másik fontos feladata, hogy képes legyen az iskolákban követelt egyre nagyobb terjedelmű ismereteket elsajátítani, és ezt a tudást saját magában hasznosnak érezni.

A pozitív én-kép kialakításában kiemelkedő szerepe van a látott modelleknek: a szülőknek, a kortársaknak és a médiának.

Képzéseinken nagy hangsúlyt fektetünk az önbizalom, magabiztosság, kommunikáció területeire, ezzel segítve őket az egyéni útkeresésükben, személyiségfejlődésükben.

Tanulási módszertan alkalmazásával a serdülők a feladatokra jobban összpontosítanak, az ismereteket tartósan képesek memorizálni, illetve tanulmányi eredményeik javulnak.

Olyan mentális és stresszlevezető technikákat tanulnak meg, melyekkel önállóan tudják hatékonyan megoldani problémáikat, a relaxáció módszereivel a feszültségek csökkentésében tudunk segítségükre lenni.

A szerepjátékok lehetőséget teremtenek számukra, hogy kipróbálják magukat különböző helyzetekben, ez erősíti a kortársaikkal és szüleikkel való együttműködésüket.

Fejlesztő programunk célja, hogy gyermeke kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, energikusabb és vidámabb legyen!


Minden hozzánk járó gyermek kortól és képességektől függetlenül jól érezze magát egy oldott, elfogadó légkörben.
Foglalkozásainkon a gyermekeket mozgásos gyakorlatok és szituációs játékok segítségével úgy fejlesztjük, hogy nekik abban minél több örömük legyen és a tanulás számukra szinte észrevétlen maradjon.