Csoda-Csapat

Közhasznú Alapívány


CSALÁDI KLUB CÉLJA:
A klub keretében tanácsadás, információ átadás és információ csere jön létre a családi élettel, párkapcsolattal és a gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben. Az előadásokon lehetőséget biztosítunk a résztvevők egymás közötti tapasztalatainak megosztására, kérdezhetnek egymástól valamint az előadótól és a szakértőtől. Az elhangzott tudnivalókat kiadványokon és a honlapunkon egyaránt elérhetik majd az érdeklődők. A klub keretében 1 fő előadó és 1 fő szakértő fogja ellátni a 10 hónapon át tartó havonta egyszer 2 órában megrendezésre kerülő foglalkozásokat. A klubhoz kapcsolódóan gyermekfelügyelet lesz biztosított.

A klubok célcsoportja: a családdal rendelkező és a még családalapítás előtt álló fiatal felnőttek.

Témái:
KORUNK BETEGSÉGE: A STRESSZ
1. A stressz fiziológiai hatása
2. A stressz érzelmi megnyilvánulásai a családban
3. Szellemi és mentális egészségünk
EGYÉN ÉS CSALÁD
1. Iránytű - Célok az életben
2. Harmonikus párkapcsolatok
3. Életkrízisek és megoldások
SZÜLŐ - GYERMEK KAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE
1. Gyermekeink megértése
2. Együttműködés
3. Konfliktuskezelés (büntetés helyett...)
4. Segítségnyújtás a tanulásban

Várható előadás időpontok:
2013
06.21. 17h, 09.13. 17h, 10.04. 18h, 11.08. 18h
2014
01.10. 18h, 02.07. 18h, 03.14. 18h, 04.18. 18h, 05.09. 17h, 09.19. 17h

2. Tevékenységcsoport:
a gyermekgondozásból munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők számára szervezett tanácsadó szolgálat

MUNKAÜGYI TANÁCSADÁS CÉLJA:
A munkaerő piacra való belépés elősegítése, a gyermeknevelésből munkába visszatérni kívánó szülők segítése személyes tanácsadással. Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzá vezető utaknak a megismerése¸ a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolásának ismertetése. A kis csoportban tartott órák lehetőséget adnak a személyes probléma felismerésre, és annak kezelésére is.
A tanácsadás keretében 2 fő szakértő, 6 hónapon keresztül havonta egyszer 2 órában külön-külön tartja az órákat, melynek keretében 1 óra tanácsadás, és 1 óra kötetlen, személyes beszélgetés keretében sajátíthatják el a szükséges ismerteket a jelenlévők. A tanácsadás ideje alatt (2 óra) gyermekfelügyelet biztosított.

A tanácsadás célcsoportja: a kisgyermekes szülők (anyák és apák), akik visszatérni kívánnak a munkaerő piacra.

Témái:
1. Pályaválasztás, foglalkozási ágak ismertetése
2. Önismeret fejlesztés
3. Egyéni célok – realitások meghatározása
4. Személyes problémák feldolgozása, stressz kezelési technikák
5. Karrier tanácsadás, lehetőségek bemutatása
6. Munkába visszatérő szülők tanácsadása

Várható előadás időpontok:
2013
06.21. 16h, 09.13. 16h, 10.04. 16h
2014
01.10. 16h, 02.07. 16h, 03.14. 16h

MUNKAKERESÉSI TRÉNING CÉLJA:
Ezen tréningek a szülők számára nyújtanak egyéni támogatást, konkrét tanácsadást, naprakész információt adnak a munkaerőpiacról, az aktuális keresleti-kínálati viszonyokról Felkészítést a munkába állás nehézségeivel kapcsolatban, hogyan tompíthatják azokat a nehézségeket, melyek újbóli munkába állásuk pillanatában jelentkeznek. Milyen készségekkel és képességekkel kell rendelkezniük a piacon, egyfajta „személyes” SWOT analízist felállítva az egyénre. A tréning keretében megoldást mutatunk a szülőknek a munka és a családi élet összeegyeztetésére

4 fő szakmai megvalósító látja el a tréningek vezetését, mely 6 hónapon keresztül zajlik havi egy alkalommal 1 órában, mely kiscsoportos téringekben történik a közvetlen kapcsolatokért.
A tréning ideje alatt gyermekfelügyelet biztosított a résztvevőknek.
A tréning célcsoportja: a munkába visszatérni kívánó kisgyermekes szülők és munkanélküliek.

Témái:
1. Munkaerőpiaci lehetőségek, kereslet –kínálat
2. Kommunikációs tanácsadás
3. Álláskeresés - Önéletrajz technikák
4. SWOT analízis (célok megvalósítása)
5. A munka és a családi élet összeegyeztetése
6. Munkába állás nehézségei és megoldásai

Várható előadás időpontok:
2013
10.04. 9h, 11.08. 9h
2014
04.18. 9h, 09.19. 9h, 10.10. 9h, 11.14. 9h

3. Tevékenységcsoport:
Családi életre nevelést segítő tréningek, foglalkozások

CSALÁDBARÁT KLUB CÉLJA:
elsősorban a gyermekek és családok fejlődésének elősegítése, érzelmi és értelmi életük kiegyensúlyozása, illetve képességeik maximális kibontakoztatása. A tréningek alkalmával felkészítjük a gyerekeket és szüleiket a mindennapi életben felmerülő problémák kezelésére. A foglalkozások kihangsúlyozzák a fiatal felnőttek számára a családi élettel kapcsolatos pozitív attitűdöket, továbbá elősegítik a generációk szülők, nagyszülők közti tapasztalat cserét, amelynek eredményeként hasznos praktikákat, információkat kapnak a klubba látogatók. A családi élet vezetéséhez szükséges képességek, készségek átadása, tudásmegosztás a cél.

A klub működéséhez 2 csoport megalakulása szükséges, minden csoportban 2 fő szakértő látja el a feladatokat, a 18 hét alatt heti egyszer 1 órában tart majd foglalkozásokat és tréningeket a résztvevőknek.
A képzések témái között szerepelnek: stressz kezelő gyakorlatok, mellyel a tartós feszültségeket oldani tudják, szerepjátékok, konfliktuskezeléssel kapcsolatos módszerek, tartalmaz pedagógiai elemeket, mint pl. drámapedagógiát, ezen kívül pozitív attitűdöket, mellyel az egyének és családok hozzáállásában, viselkedésében nyújt segítséget.

A tréning célcsoportja: általános iskolás gyermekek és szüleik részére szól.

Témái:

I. EGÉSZSÉGES ÉN-KÉP ALAPJAI, PROBLÉMAMEGOLDÁS, STRESSZOLDÁS

1. Az agy működése
2. Agyintegráció-agyféltekék feladata
3. Energikusság a mindennapokban
4. A bátorság titkai
5. Félelmek leküzdése
6. Pozitív gondolatok elültetése
7. Önbizalom fontossága
8. Érzelmek felismerése, kifejezése
9. Stressz kezelő technikák

II. KOMMUNIKÁCIÓ, KAPCSOLATTEREMTÉS, HATÉKONY TANULÁS ALAPJAI

1. Viselkedési formák, megfelelő hozzáállás
2. Erőszakmentes kommunikáció
3. Célok fontossága
4. Tanulási technikák megismerése
5. Koncentráció, figyelem
6. Empátia, kapcsolatteremtés
7. Önkifejezés formái
8. Relaxációs, lazító technikák
9. Kiegyensúlyozott állapot

Várható képzések időpontjai:
2013. szeptember-október,
2014. február-március

4.KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ RENDEZVÉNYEK:
Családi életre nevelést segítő rendszeres, személyes jelenléttel megvalósuló csoportos tréningek, foglalkozások. Felelős párkapcsolati attitűd támogatása: kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló foglalkozások a férfi-női kapcsolatokkal, családtervezéssel kapcsolatos kérdésekben. Házasságra való felkészítés: segítségnyújtás a fiatal párok részére ahhoz, hogy a tartós elköteleződést jelentő házasság, mint érték mellett döntsenek, és felkészülhessenek az ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatokra, kihívásokra.

A rendezvények célcsoportja: a gyermekes és gyermektelen családok, párok, a párkapcsolattal nem rendelkező fiatal felnőttek.

Várható előadások időpontjai:
2013 október, december
2014 január, március, május, július, szeptember, november

Az előadások időpontjai tervezetek, melynek változtatási jogát az Alapítvány fenntartja és a időben tájékoztatást nyújt az érdeklődők felé!